Czcionka:

Kontrast:

Edukacja włączająca – budujemy relacje

Data publikacji: 16 sierpnia 2023, 10:23

Edukacja włączająca koncentruje się na efektywnym uczeniu i zapewnieniu poczucia przynależności do zbiorowości szkolnej uczniów obcojęzycznych z innych obszarów kulturowych, uczniów z problemami zdrowotnymi, niepełnosprawnych oraz pochodzących ze środowisk wykluczonych ze względu na różnego typu bariery. Podczas wystąpienia zaprezentujemy przykłady organizacji nauki i metod pracy wspartych TIK, które wzmacniają integrację i włączanie do społeczności osoby o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które są zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności lub barier środowiskowych. 

Prowadzące:

Aktualizacja po konferencji:

Zapraszamy do zapoznania się z ciekawymi materiałami o integracji i wsparciu społecznym w edukacji włączającej w kontekście różnorodności kulturowej: