Czcionka:

Kontrast:

Szkoła 4.0 – organizacja i promocja nowoczesnej placówki

Data publikacji: 16 sierpnia 2023, 10:22

Za wszystko, co dzieje się w placówce oświatowej, odpowiada – dosłownie i w przenośni – dyrektor, nawet za te sprawy, na które ma niewielki lub żaden wpływ. Podczas wystąpienia zwrócimy uwagę na zadania dyrektora, które można znacznie ułatwić, wykorzystując nowoczesne aplikacje i media. Pokażemy, jakie narzędzia TIK może wykorzystać dyrektor szkoły podczas realizacji swoich zadań, aby mieć więcej czasu na pracę koncepcyjną i jednocześnie efektywnie zarządzać zespołem grona pedagogicznego. Omówimy, jak promować nowoczesną placówkę w dostępnych mediach oraz przestrzegać prawo autorskie w zakresie publikacji materiałów.

Prowadzący:

Aktualizacja po konferencji:

Gdy dyrektor szkoły chce szybko uzyskać informacje na temat aktualnych przepisów prawnych lub skonsultować swój nowy pomysł z innymi dyrektorami, może skorzystać z forum Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty https://oskko.edu.pl/forum/.