Czcionka:

Kontrast:

Sztuczna inteligencja, czyli wirtualny asystent dla każdego dyrektora, nauczyciela i ucznia

Data publikacji: 16 sierpnia 2023, 09:59

Sztuczna inteligencja (SI, ang. Artificial Intelligence, AI) jako koncepcja jest rozwijana od dziesięcioleci. Jednak wydarzenia ostatnich kilku, kilkunastu miesięcy mocno wpłynęły na nasze postrzeganie jej wpływu na rzeczywistość, w której obecnie żyjemy. Aktualnie spektrum zastosowań SI, wydaje się niemal nieskończone, co rodzi zarówno obawy, jak i nadzieje na polepszenia jakości naszego życia. Jak zatem sztuczna inteligencja może wpłynąć na pracę naszą, naszych uczniów i ogólnie na edukację? Czy możemy wykorzystać oferowane przez nią usługi na nasze potrzeby? Czy może stać się asystentem uczniów i nauczycieli? Czy może się stać naszym i naszych uczniów asystentem w wykonywaniu różnorodnych zadań? Podczas wystąpienie przedstawimy pozytywne strony i możliwości wykorzystania systemów SI w pracy nauczyciela oraz zwrócimy uwagę na potencjalne zagrożenia oraz postaramy się pokazać, jak ich unikać. 

Prowadzący: Janusz S. Wierzbicki