Czcionka:

Kontrast:

Multimedia w szkole

Data publikacji: 17 sierpnia 2023, 12:55
Logo: MWS

Roboty VEX to nowoczesne narzędzia do nauki programowania, które wspierają nauczanie przez doświadczanie. Wykorzystanie robotów VEX na lekcjach gwarantuje rozwijanie kreatywności, samodzielności i myślenia przyczynowo-skutkowego. Pozwala to nauczycielom motywować, angażować i inspirować uczniów wykorzystując metodologię STEM. VEX to gwarancja pełnego wsparcia dla nauczycieli: platforma szkoleniowa i gotowe scenariusze zajęć, by ułatwić analizę zagadnień i odpowiedzieć na znane wszystkim nauczycielom pytanie: „Po co my się tego uczymy?” 

Podczas konferencji zapraszamy na nasze stoisko, gdzie każdy będzie mógł w praktyce zapoznać się z robotami VEX – zaprogramować robota VEX 123 i rozwiązać proste zadanie programistyczne.