Czcionka:

Kontrast:

Dyrektor 4.0 we współczesnej szkole (edycja 2024)

Zapraszamy na drugą edycję konferencji Dyrektor 4.0 we współczesnej szkole, która jest skierowana do dyrektorów wszystkich typów szkół województwa mazowieckiego zainteresowanych stosowaniem nowoczesnych technologii w edukacji. 

Cele

Główne cele konferencji to:

  • wsparcie dyrektorów placówek oświatowych w cyfrowej transformacji szkoły,
  • wskazanie rozwiązań i kierunków rozwoju nowoczesnej edukacji,
  • wzmocnienie istniejących rozwiązań oraz przedstawienie nowych możliwości zastosowania narzędzi TIK w codziennej pracy szkoły,
  • wymiana doświadczeń dotyczących zarządzania placówką z wykorzystaniem najnowszych trendów,
  • zaprezentowanie inspirujących przykładów wykorzystania nowych technologii do wzmocnienia umiejętności, wiedzy i roli społecznej nauczycieli.

Termin i miejsce

Konferencja odbędzie się 11 września 2024 r. (środa) w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, ul. Koszykowa 86, aula A1 (nowy budynek) w godzinach 10:30–15:30.

Odpłatność

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Organizator

Organizatorem konferencji jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.