Czcionka:

Kontrast:

Wystąpienia i prelegenci

Sztuczna inteligencja, czyli wirtualny asystent dla każdego dyrektora, nauczyciela i ucznia

Zdjęcie: Janusz S. Wierzbicki

Janusz S. Wierzbicki

Absolwent Politechniki Warszawskiej wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Od 1996 roku prowadzi zajęcia (nie tylko dla nauczycieli) m.in. w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Prowadził również przedmioty Sieci i multimedia oraz Systemy operacyjne na Studium Podyplomowym Informatyki dla Nauczycieli, organizowanym przez OEIiZK wraz z Instytutem Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Autor serii podręczników Informatyka na czasie dla szkół ponadpodstawowych wydawnictwa Nowa Era – zdobywcy I. nagrody w konkursie PTI – Informatyczna Książka Roku 2021 (cześć 1,2) oraz Informatyczna Książka Roku 2022 (część 3).

Za działalność na rzecz edukacji informatycznej otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej (2007) oraz Brązowy Krzyż Zasługi (2011). Wyróżniony został również trzykrotnie (2017, 2020 i 2021) przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych jako jedna ze stu osób w Polsce, które w sposób szczególny, swoją aktywnością przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych.

Laptop dla 4-klasisty i nauczyciela

Zdjęcie: Małgorzata Witecka

Małgorzata Witecka

Nauczyciel konsultant w OEIiZK, nauczyciel przyrody, biologii, geografii i informatyki w szkole podstawowej. Wykorzystuje w praktyce Geograficzne Systemy Informacyjne. Przeprowadziła wiele szkoleń w formie stacjonarnej i online dla nauczycieli, w szczególności dotyczących zajęć przyrodniczych w terenie z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technologii edukacyjnych.

Zdjęcie: Bartłomiej Krowiak

Bartłomiej Krowiak

Pracownik Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Pasjonat nowych technologii oraz możliwości wykorzystywania ich w edukacji. Nauczyciel, koordynator wielu przedsięwzięć szkolnych, opiekun finalistów konkursów i olimpiad informatycznych. W swojej pracy z uczniami często nawiązuje do popularnych elementów popkultury, aby lepiej dotrzeć do swoich podopiecznych.

Kreatywne wykorzystanie zasobów projektu Laboratoria przyszłości

Zdjęcie: Bartłomiej Krakowiak i Marcin Pawlik

Marcin Pawlik

Nauczyciel konsultant w OEIiZK w Warszawie. W swojej pracy zawodowej zajmuje się postprodukcją i montażem filmów. Prowadzi szkolenia z edycji i montażu filmów oraz zajęcia z nagrywania i montażu wideo za pomocą urządzeń mobilnych. Zajmuje się szeroko pojętymi multimediami. Organizuje oraz prowadzi streamingi, transmisje online, webinaria. Poza pracą z filmem jest pasjonatem wykorzystywania usług chmurowych w edukacji. 

Bartłomiej Krowiak

Pracownik Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Pasjonat nowych technologii oraz możliwości wykorzystywania ich w edukacji. Nauczyciel, koordynator wielu przedsięwzięć szkolnych, opiekun finalistów konkursów i olimpiad informatycznych. W swojej pracy z uczniami często nawiązuje do popularnych elementów popkultury, aby lepiej dotrzeć do swoich podopiecznych.

Roboty i mikrokontrolery

Zdjęcie: Agnieszka Samulska

Agnieszka Samulska

Pracownik Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultacje dla nauczycieli informatyki. Zajmuje się tematyką związaną z nauczaniem algorytmiki i programowania w szkole oraz metodami pracy z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną informatycznie. Uczy informatyki na poziomie rozszerzonym w VIII LO im. Władysława IV w Warszawie.

Zdjęcie: Katarzyna Olędzka

dr Katarzyna Olędzka

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultacje dla nauczycieli informatyki głównie z algorytmiki i programowania w języku Python. Prowadzi zajęcia w e-klasie z młodzieżą uzdolnioną informatycznie. Jest członkiem Komisji Zadaniowej Konkursu LOGIA. Administruje platformami Moodle w OEIiZK.

Współautorka serii podręczników do informatyki dla szkół ponadpodstawowych wydawnictwa WSiP.

Dariusz Brzuska

Specjalista ds. merytorycznych w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Inżynier chemik, w OEIiZK pracuje w zespole Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych. Trener wolontariuszy w jednej z większych polskich organizacji pozarządowych.

Pasjonat fizykochemicznych metod rozdzielania mieszanin oraz inżynierii procesów ochrony środowiska. W wolnych chwilach zajmuje się zajęciami terenowymi z dziećmi i młodzieżą, także z wykorzystaniem technik informacyjno-komunikacyjnych. Bardzo zainteresowany tym, by robić to możliwie bezpiecznie mimo coraz częstszych gwałtownych zjawisk pogodowych.

Jarosław Biszczuk

Nauczyciel konsultant OEIiZK w Warszawie oraz nauczyciel informatyki i fizyki w LO. W latach 2008-13 współorganizator, juror i autor większości zadań w ogólnopolskim konkursie mat-inf-fiz „Skarabeusz” skierowanym do uczniów liceów. W latach 2004-2005 członek zespołu programistów przygotowującego polską dystrybucję systemu operacyjnego GNU/Linux – Aurox.

STEAM a aranżacja przestrzeni edukacyjnej

Anna Grzybowska, Justyna Kamińska

Jesteśmy nauczycielkami konsultantkami w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Każda z nas ma inną specjalność, ale dzięki temu świetnie się uzupełniamy. Justyna Kamińska to kreatywna chemiczka zafascynowana wykorzystaniem technologii w nauczaniu i Ania Grzybowska – geografka poszukująca nieoczywistych rozwiązań w pracy z uczniami. Współpracujemy przy realizacji różnych działań skierowanych do nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i ich uczniów. 

Szkoła 4.0 – organizacja i promocja nowoczesnej placówki

Zdjęcie: Dorota Janczak

Dorota Janczak

Pracuje w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie na stanowisku kierownika Pracowni Dydaktyki Cyfrowej oraz jako nauczyciel konsultant, jest także członkinią grupy SuperBelfrzyRP.
Na co dzień wykorzystuje nowoczesne narzędzia i metody pracy z TIK do wpierania uczenia się oraz promuje ich stosowanie przez innych nauczycieli. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na wielu specjalistycznych kursach. Jest autorką szkoleń dotyczących użycia TIK w pracy z uczniami, a także pomysłodawczynią i koordynatorką licznych projektów edukacyjnych, także międzynarodowych.
Zajmuję się dydaktyką cyfrową, dzieląc się swoją wiedzą poprzez wystąpienia, publikowanie artykułów oraz prowadzenie serwisu eduTIKacja, zawierającego między innymi materiały szkoleniowe dla nauczycieli i uczniów. Posiada doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Zdjęcie: Beata Rząca

Beata Rząca

Absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z informatyki, przedsiębiorczości i zarządzania oświatą. Wieloletnia dyrektor i wicedyrektor w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Współtwórczyni pierwszych arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych Warszawy w wersjach elektronicznych. Trenerka Centrum Kształcenia Nauczycieli „Librus” prowadząca szkolenia dla rad pedagogicznych, dotyczące m.in. wykorzystania nowych technologii w pracy nauczycieli i promocji szkoły, współpracy z rodzicami oraz zmian w prawie oświatowym. Współpracowała z OEiiZK przy organizacji konferencji dla nauczycieli „Majowe Mrozy”, a później „Majowe Mrozy w Warszawie”. Od kilku lat pracownik Ośrodka specjalizujący się w doradztwie i szkoleniach z zakresu prowadzeniu dokumentacji przebiegu nauczania oraz wykorzystania nowych technologii w pracy szkoły. Microsoft Innovative Educator Expert 2021, pasjonatka nowych technologii. Prywatnie relaksuje się jako pilot szybowcowy i samolotów ultralekkich.

Algorytmika dla każdego

Zdjęcie: Anna Grzybowska i Maciej Borowiecki przy komputerze w pracowni komputerowej

Anna Grzybowska, Maciej Borowiecki

Jesteśmy nauczycielami konsultantami w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów w Warszawie. Maciej Borowiecki jest informatykiem i wicedyrektorem ds. edukacji. Jest entuzjastą algorytmiki i programowania, autorem i współautorem podręczników do informatyki oraz wielu artykułów dotyczących nauki algorytmiki i programowania. Ania Grzybowska to nauczycielka geografii, która niewiele wie o programowaniu, ale w swojej pracy i codziennym życiu korzysta z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Poszukuje nieoczywistych rozwiązań w pracy z uczniami. Kieruje pracami Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych.

Edukacja włączająca – budujemy relacje

Zdjęcie: Renata Rudnicka, Elżbieta Pryłowska-Nowak

Renata Rudnicka, Elżbieta Pryłowska-Nowak

Prowadzimy wykłady, jesteśmy trenerkami i mentorkami zastosowania mediów cyfrowych w edukacji. W naszych działaniach skupiamy się na rozwoju społeczeństwa informacyjnego, pobudzaniu świadomości i aktywności cyfrowej nauczycieli. Pracujemy jako nauczycielki konsultantki w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. W zastosowaniu mediów cyfrowych w edukacji mamy swoje specjalizacje. Elżbieta Pryłowska-Nowak jest humanistką zainteresowaną wpływem technologii na rozwój kultury oraz wykorzystaniem technologii dla integracji społecznej i rozwoju zrównoważonego. Prowadzi zajęcia dla nauczycieli i współprojektuje projekty europejskie. Renata Rudnicka jest nauczycielem praktykiem w edukacji wczesnoszkolnej. Fascynuje się wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej w klasach 1–3 szkoły podstawowej a także w edukacji przedszkolnej. 

Prowadzenie konferencji

Michał Tycjan Grześlak

Entuzjasta nowych technologii, trzykrotnie wyróżniony wpisem na Listę 100 SPRUC za działalność na rzecz rozwijania umiejętności cyfrowych w Polsce (2017, 2020 i 2021). Twórca Facebookowej grupy wsparcia dla nauczycieli „Szkoła z Office 365”.

Nauczyciel dyplomowany, konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (OEIiZK). Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultacje dla szkolnych administratorów, nauczycieli oraz kadry kierowniczej, których tematyką jest wykorzystanie usług chmurowych i nowych technologii w edukacji. Współautor podręcznika dla uczestników szkoleń z Office 365 oraz scenariusza szkoleń dla trenerów z wykorzystania usługi Microsoft Office 365 dla edukacji. Autor wielu publikacji w kwartalnikach edukacyjnych „Meritum” i „W cyfrowej szkole”. 

Od wielu lat jeden z organizatorów konferencji edukacyjnej „Majowe Mrozy w Warszawie”. Współorganizator cyklu specjalistycznych konferencji „Bezpieczeństwo informacyjne w szkole i placówce oświatowej” Pracował jako nauczyciel zajęć komputerowych oraz informatyki w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Miał wystąpienia i prowadził warsztaty dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Współtworzył dwumiesięcznik oświatowy „Uczę Nowocześnie”. 

Posiada tytuły: Microsoft Innovative Educator Fellow, Microsoft Innovative Educator Master Trainer, Microsoft Innovative Educator Expert.