Czcionka:

Kontrast:

Wystąpienia i prelegenci

Jak (się) uczyć w dobie AI?

Anna Grzybowska

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Nauczycielka geografii i przyrody, uczestniczka wielu projektów międzynarodowych, kieruje pracami Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych. Autorka materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli. Fascynują ją nowoczesne metody nauczania. Geografka z wykształcenia i zamiłowania.

Michał Tycjan Grześlak

Entuzjasta nowych technologii, trzykrotnie wyróżniony wpisem na Listę 100 SPRUC za działalność na rzecz rozwijania umiejętności cyfrowych w Polsce (2017, 2020 i 2021). Twórca Facebookowej grupy wsparcia dla nauczycieli „Szkoła z Office 365”.

Nauczyciel dyplomowany, konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (OEIiZK). Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultacje dla szkolnych administratorów, nauczycieli oraz kadry kierowniczej, których tematyką jest wykorzystanie usług chmurowych i nowych technologii w edukacji. Współautor podręcznika dla uczestników szkoleń z Office 365 oraz scenariusza szkoleń dla trenerów z wykorzystania usługi Microsoft Office 365 dla edukacji. Autor wielu publikacji w kwartalnikach edukacyjnych „Meritum” i „W cyfrowej szkole”. 

Od wielu lat jeden z organizatorów konferencji edukacyjnej „Majowe Mrozy w Warszawie”. Współorganizator cyklu specjalistycznych konferencji „Bezpieczeństwo informacyjne w szkole i placówce oświatowej” Pracował jako nauczyciel zajęć komputerowych oraz informatyki w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Miał wystąpienia i prowadził warsztaty dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Współtworzył dwumiesięcznik oświatowy „Uczę Nowocześnie”. 

Posiada tytuły: Microsoft Innovative Educator Fellow, Microsoft Innovative Educator Master Trainer, Microsoft Innovative Educator Expert.

Szkoła w czasach pokolenia Alfa

Elżbieta Pryłowska-Nowak

Wykładowca, trenerka, mentorka i autorka wielu publikacji o zastosowaniu mediów cyfrowych w edukacji. W swojej pracy skupiam się na pobudzaniu świadomości i aktywności cyfrowej nauczycieli. Pracuję jako nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. W zastosowaniu mediów cyfrowych w edukacji jestem zainteresowana wpływem technologii na rozwój kultury oraz wykorzystaniem technologii dla integracji społecznej i rozwoju zrównoważonego. Prowadzę zajęcia dla nauczycieli i współprojektuję z zespołem Ośrodka w opracowywaniu i realizacji projektów europejskich.

Zdjęcie: Janusz S. Wierzbicki

Janusz S. Wierzbicki

Absolwent Politechniki Warszawskiej wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Od 1996 roku prowadzi zajęcia (nie tylko dla nauczycieli) m.in. w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Prowadził również przedmioty Sieci i multimedia oraz Systemy operacyjne na Studium Podyplomowym Informatyki dla Nauczycieli, organizowanym przez OEIiZK wraz z Instytutem Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Autor serii podręczników Informatyka na czasie dla szkół ponadpodstawowych wydawnictwa Nowa Era – zdobywcy I. nagrody w konkursie PTI – Informatyczna Książka Roku 2021 (cześć 1,2) oraz Informatyczna Książka Roku 2022 (część 3).

Za działalność na rzecz edukacji informatycznej otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej (2007) oraz Brązowy Krzyż Zasługi (2011). Wyróżniony został również trzykrotnie (2017, 2020 i 2021) przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych jako jedna ze stu osób w Polsce, które w sposób szczególny, swoją aktywnością przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych.

Szkoła otwarta na zmiany – jak ją budować (panel dyskusyjny)

Dorota Janczak

Dorota Janczak

Pracuje w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie na stanowisku kierownika Pracowni Dydaktyki Cyfrowej oraz jako nauczyciel konsultant, jest także członkinią grupy SuperBelfrzyRP.
Na co dzień wykorzystuje nowoczesne narzędzia i metody pracy z TIK do wpierania uczenia się oraz promuje ich stosowanie przez innych nauczycieli. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na wielu specjalistycznych kursach. Jest autorką szkoleń dotyczących użycia TIK w pracy z uczniami, a także pomysłodawczynią i koordynatorką licznych projektów edukacyjnych, także międzynarodowych.
Zajmuję się dydaktyką cyfrową, dzieląc się swoją wiedzą poprzez wystąpienia, publikowanie artykułów oraz prowadzenie serwisu eduTIKacja, zawierającego między innymi materiały szkoleniowe dla nauczycieli i uczniów. Posiada doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Jak się odnaleźć w cyfrowym świecie?

Marcin Pawlik

Marcin Pawlik

Nauczyciel konsultant w OEIiZK w Warszawie. W swojej pracy zawodowej zajmuje się postprodukcją i montażem filmów. Prowadzi szkolenia z edycji i montażu filmów oraz zajęcia z nagrywania i montażu wideo za pomocą urządzeń mobilnych. Zajmuje się szeroko pojętymi multimediami. Organizuje oraz prowadzi streamingi, transmisje online, webinaria. Poza pracą z filmem jest pasjonatem wykorzystywania usług chmurowych w edukacji. 

Zdjęcie: Bartłomiej Krowiak

Bartłomiej Krowiak

Pracownik Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Pasjonat nowych technologii oraz możliwości wykorzystywania ich w edukacji. Nauczyciel, koordynator wielu przedsięwzięć szkolnych, opiekun finalistów konkursów i olimpiad informatycznych. W swojej pracy z uczniami często nawiązuje do popularnych elementów popkultury, aby lepiej dotrzeć do swoich podopiecznych.

Z dziennika pokładowego ucznia – motywujemy do pracy

Renata Rudnicka

Renata Rudnicka

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w Pracowni Dydaktyki Cyfrowej. Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w jednej z warszawskich szkół. Pasjonatka nowych technologii i ich wykorzystania w praktyce. Od ponad 10 lat testuje TIK w edukacji, wspiera grupę nauczycielską we wprowadzaniu technologii do edukacji i wykorzystywaniu różnych jej aspektów podczas zajęć szkolnych. Mimo coraz bardziej otaczającej nas technologii nie zapomina jak ważny jest ruch, dlatego często w swoje zajęcia wprowadza rozluźniające przerywniki i propozycje zabaw ruchowych.

Nauczyciel w opałach – kilka słów o cyberzagrożeniach w szkole

Michał Grześlak

Michał Tycjan Grześlak

Entuzjasta nowych technologii, trzykrotnie wyróżniony wpisem na Listę 100 SPRUC za działalność na rzecz rozwijania umiejętności cyfrowych w Polsce (2017, 2020 i 2021). Twórca Facebookowej grupy wsparcia dla nauczycieli „Szkoła z Office 365”.

Nauczyciel dyplomowany, konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (OEIiZK). Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultacje dla szkolnych administratorów, nauczycieli oraz kadry kierowniczej, których tematyką jest wykorzystanie usług chmurowych i nowych technologii w edukacji. Współautor podręcznika dla uczestników szkoleń z Office 365 oraz scenariusza szkoleń dla trenerów z wykorzystania usługi Microsoft Office 365 dla edukacji. Autor wielu publikacji w kwartalnikach edukacyjnych „Meritum” i „W cyfrowej szkole”. 

Od wielu lat jeden z organizatorów konferencji edukacyjnej „Majowe Mrozy w Warszawie”. Współorganizator cyklu specjalistycznych konferencji „Bezpieczeństwo informacyjne w szkole i placówce oświatowej” Pracował jako nauczyciel zajęć komputerowych oraz informatyki w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Miał wystąpienia i prowadził warsztaty dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Współtworzył dwumiesięcznik oświatowy „Uczę Nowocześnie”. 

Posiada tytuły: Microsoft Innovative Educator Fellow, Microsoft Innovative Educator Master Trainer, Microsoft Innovative Educator Expert.